Nr 71/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

 
ZARZĄDZENIE Nr 71/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 września 2018 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na wniosek Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału:
      1)  z dniem 30 września 2018 roku likwiduje się Katedrę Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju
          Regionalnego,
      2)  z dniem 1 października 2018 roku tworzy się Instytut Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości.
2.  Pracownicy Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego z dniem 1 października
   2018 roku stają się pracownikami Instytutu Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa
oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.09.2018
Data publikacji:
02.10.2018 12:33
Data aktualizacji:
02.10.2018 12:33
Liczba wyświetleń:
927
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz71.doc48.5 KB