Nr 69/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 
ZARZĄDZENIE Nr 69/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 września 2018 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału, na Wydziale Nauk o Zdrowiu, z dniem 1 października 2018 roku zmienia się nazwę Katedry Psychologii, Logopedii Klinicznej i Nauk Społecznych w Medycynie na Katedrę Psychologii i Nauk Społecznych
w Medycynie.
 
§ 2
1.     Realizację Zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Kanclerzowi.
2.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.09.2018
Data publikacji:
02.10.2018 12:09
Data aktualizacji:
02.10.2018 12:09
Liczba wyświetleń:
910
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz69.doc58.5 KB