Nr 68/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 16.: ”Realizacja programów stażowych...

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 68/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 września 2018 roku
 
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińs„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 16.: ”Realizacja programów stażowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynieko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 16.: ”Realizacja programów stażowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie

 

 

 

 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 16.: „Realizacja programów stażowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.10.2018
Data publikacji:
02.10.2018 11:48
Data aktualizacji:
02.10.2018 11:52
Liczba wyświetleń:
1313
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz68.doc26.5 KB
Nr 68 zał. - Regulamin.doc162.5 KB
68Umowa zał. 1 DEKLARACJA UCZESTNICTWA.doc376.5 KB
Nr 68 zał. 2 do reg.-Umowa.doc131 KB
68Umowa zał. 3 OŚWIADCZENIE.doc632 KB
68Umowa zał. 2 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.doc134 KB
68Umowa zał. 4 SPAWOZDANIE ze stażu.doc384 KB
Nr 68 zał. 3 do reg. - ocena wniosku.doc118.5 KB
Nr 68 zał. 1 do Reg.doc110.5 KB