Nr 67/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 17.: „Podniesienie kompetencji zarządczych...

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
Zarządzenie Nr 67/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 września 2018 roku
 
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 17.: „Podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i pracowników UWM w Olsztynie”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 17.: „Podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i pracowników UWM w Olsztynie”, stanowiący załącznik 
do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
 
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.09.2018
Data publikacji:
02.10.2018 10:45
Data aktualizacji:
02.10.2018 10:45
Liczba wyświetleń:
1260
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz67.doc26.5 KB
Reg_szkZarz67.pdf510.51 KB
Nr 67 zał.1 do Reg. FORMULARZ.doc461 KB
Nr 67 zał.2 do Reg. UMOWA.doc176 KB
Umowa zał. 1 DEKLARACJA UCZESTNICTWA.doc376.5 KB
Umowa zał. 2 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY-1.doc134.5 KB
Umowa zał. 3 OŚWIADCZENIE Uczestnika.doc632 KB