Nr 63/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 63/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 sierpnia 2018 roku
 
w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 62 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz art. 272, art. 273 ust. 2 i art. 282 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj.: Dz.U. z 2017 r.,  poz. 2077 z późn.zm.) oraz Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów poz. 28) - zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Wprowadzam w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Kartę audytu wewnętrznego stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 72/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
14 października 2010 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.08.2018
Data publikacji:
10.09.2018 12:26
Data aktualizacji:
10.09.2018 12:28
Liczba wyświetleń:
1172
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalZarz63.docx31.78 KB
Zarz63.docx32.39 KB