Nr 62/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 62/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lipca 2018 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM
w Olsztynie”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Załączniki nr 1, 1A i 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 70/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 maja 2016 r.
z późn. zm., otrzymują brzmienie określone w załączeniu do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.07.2018
Data publikacji:
10.09.2018 12:19
Data aktualizacji:
10.09.2018 12:19
Liczba wyświetleń:
984
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz62.docx17.1 KB
Zal1Zarz62.doc401.5 KB
Zal1AZarz62.doc413.5 KB
ZalNr4Zarz62.doc673 KB