Nr 61/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWR

 
Zarządzenie Nr 61/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lipca 2018 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów I
i II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów Informatyki”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, 
co następuje:
 
§ 1
1. W Regulaminie płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów studiów  I i II stopnia
    kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17 pt. „Staże dla studentów
    Informatyki”
, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 27/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2018 r.
, §13 ust. 2 pkt. 8 otrzymuje brzmienie „ochrony
    danych osobowych stażysty/ki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”.
2.   Załączniki nr 4, 8 i 11 do Regulaminu płatnych staży zawodowych dla studentek i studentów
    studiów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-S020/17
    pt. „Staże dla studentów Informatyki”
otrzymują brzmienie określone w załączeniu do niniejszego
    zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.07.2018
Data publikacji:
14.08.2018 14:10
Data aktualizacji:
10.09.2018 12:53
Liczba wyświetleń:
1478
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz61.docx17.61 KB
Zal4Zarz61.doc374.5 KB
Zal8Zarz61.doc672.5 KB
Zal11Zarz61.doc415 KB