Nr 58/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku zmieniające Zarządzenie 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki

 
Zarządzenie Nr 58/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lipca 2018 roku
 
zmieniające Zarządzenie 46/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W regulaminie przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 46/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 
  1)   § 1 ust 2 załącznika otrzymuje brzmienie:
      „Stypendia naukowe dla doktorantów interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie
      biogospodarki finansowane są w całości ze środków projektu ”Program Interdyscyplinarnych
      Studiów Doktoranckich „Biogospodarka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
      Edukacja Rozwój 2014-2020, numer umowy: POWR.03.02.00-00-I034/16-00.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.07.2018
Data publikacji:
14.08.2018 13:27
Data aktualizacji:
14.08.2018 13:31
Liczba wyświetleń:
933
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz58.docx14.74 KB
ZalZarz58.docx30.33 KB