Nr 56/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia ursu dokształcającego pn. Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland” (ze zm.)

Zarządzenie Nr 56/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lipca 2018 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn.
Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland” (ze zm.)
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 90/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland”, wprowadza się następujące zmiany:
    1)  w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
       „3. Zadania i zasady finansowania kursu określa porozumienie z dnia 9 listopada 2015 roku
           
pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a Hokkaido University wraz
            z aneksami: z dnia 4 sierpnia 2016 roku, z dnia 3 lipca 2017 roku oraz
z dnia 27 czerwca
            2018 roku.”
   2)  w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
       „1. Kurs obejmuje 62 godziny zajęć dydaktycznych.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.07.2018
Data publikacji:
14.08.2018 13:13
Data aktualizacji:
14.08.2018 13:13
Liczba wyświetleń:
984
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz56.doc35 KB