Nr 58/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2015-2018

 
Decyzja Nr 58/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lipca 2018 roku
 
w sprawie zmian w składzie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie na kadencję 2015-2018
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 2 ust. 4 i 5 Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 76/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2017 w sprawie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Ze składu Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję
    2015-2018 odwołuję
dr. hab. n. med. Jarosława ANDRYCHOWSKIEGO i powołuję dr. n. med.
    Mariusza SOWĘ.
2.   Po zmianach, o których mowa w ust. 1 w skład Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-
    Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2015-2018 wchodzą:
      1)     prof. dr hab. n. med. Elżbieta BANDURSKA-STANKIEWICZ,
      2)     prof. dr hab. n. med. Marcin JÓŹWIK,
      3)     prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. KOWALSKI,
      4)     dr hab. n. med. Piotr B. JURKOWSKI, prof. UWM,
      5)     dr n. med. Piotr MALINOWSKI,
      6)     dr n. med. Wiesław PESTA,
      7)     dr n. med. Monika RUCIŃSKA,
      8)     dr n. med. Mariusz SOWA,
      9)     dr n. med. Tadeusz ŻECHOWICZ,
     10)    mgr piel. Małgorzata WOJTKOWSKA,
     11)     mec. Artur RUS,
     12)     ks. mgr Andrzej ZIELIŃSKI.
 
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.07.2018
Data publikacji:
13.08.2018 12:16
Data aktualizacji:
13.08.2018 12:16
Liczba wyświetleń:
743
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec58.docx16.8 KB