Strony usunięte

Stronaikona sortowaniaDataDokonujący zmiany
Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 14.09.2007 - 10:47Dorota Nowakowska
Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 14.09.2007 - 10:40Dorota Nowakowska
Decyzja Nr 1/2009 Rektora z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych26.01.2009 - 06:41Dorota Nowakowska
Decyzja Komisji Konkursowej na Logo UWM04.11.2020 - 14:52Zofia Konopka
Członkowie Senatu - kadencja 2008 – 201222.12.2010 - 14:17Dorota Nowakowska
CYKL WYKŁADÓW OTWARTYCH27.05.2010 - 23:45Dorota Nowakowska
Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego13.05.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCHUNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa (1/4 etatu) w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych 07.01.2019 - 11:08Zofia Konopka
CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa07.01.2019 - 11:07Zofia Konopka
CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych14.11.2018 - 10:49Zofia Konopka
Biuro Strategicznych Analiz Ekonomicznych24.07.2014 - 12:34Dorota Nowakowska
Biuro Rzecznika Prasowego29.09.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
Biuro Prawne07.01.2019 - 15:19Zofia Konopka
Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej02.10.2007 - 09:38Dorota Nowakowska
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych24.10.2012 - 11:26Dorota Nowakowska
Biuro ds. Projektów Europejskich30.04.2019 - 08:32Dorota Nowakowska
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich24.10.2012 - 11:26Dorota Nowakowska
asystent administracyjny Kierownika Katedry 04.03.2015 - 12:51Zofia Konopka
Akademickie Centrum Mediów i Promocji20.10.2011 - 11:46Dorota Nowakowska
Akademickie Centrum Kultury20.10.2011 - 11:45Dorota Nowakowska
Akademicki Ośrodek Przysposobienia Obronnego24.03.2011 - 12:01Dorota Nowakowska
Administrator Bezpieczeństwa Informacji06.06.2018 - 08:25Zofia Konopka
200412.11.2014 - 14:03Dorota Nowakowska
200312.11.2014 - 14:04Dorota Nowakowska
200226.01.2015 - 11:53Dorota Nowakowska
200113.04.2015 - 13:09Dorota Nowakowska
2 maja 2014 r.24.07.2014 - 12:29Zofia Konopka
Wydział Nauk Ekonomicznych17.10.2007 - 11:52Dorota Nowakowska
WARTOWNIK W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ21.03.2018 - 12:03Zofia Konopka
w roku akademickim 2012/201315.09.2020 - 15:36Dorota Nowakowska