Strony usunięte

StronaDataDokonujący zmianyikona sortowania
protokoły z rad wydziału Wydziału Nauki o Żywności 01.09.2016 - 15:28Dorota Nowakowska
Godziny rektorskie26.03.2008 - 23:12Dorota Nowakowska
Skład osobowy Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii21.11.2019 - 12:57Dorota Nowakowska
Ustawa o ochronie danych osobowych03.10.2018 - 08:03Dorota Nowakowska
Studia na odległość13.12.2012 - 08:38Dorota Nowakowska
Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa28.11.2019 - 13:35Dorota Nowakowska
Ogłoszenie o przetargu 25.05.2010 - 23:45Dorota Nowakowska
Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa08.11.2019 - 08:54Dorota Nowakowska
Terminarz i tematyka posiedzeń Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa08.11.2019 - 08:54Dorota Nowakowska
VI Olsztyńskie Dni Nauki30.07.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
DZIEŃ „OTWARTYCH DRZWI”02.04.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
Zespół Administratorów Obiektów04.04.2013 - 13:21Dorota Nowakowska
Seminarium: Koła naukowe szkołą twórczego działania24.10.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
DZIEŃ „OTWARTYCH DRZWI”09.04.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 253 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie kierunków rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.10.03.2008 - 08:30Dorota Nowakowska
UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2008 / 200906.10.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
Ewidencja Realizatorów BIP UWM01.03.2018 - 09:22Dorota Nowakowska
Redakcja13.09.2007 - 11:39Dorota Nowakowska
Uchwała Nr 186 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zawarcia przez UWM porozumienia z partner partnerami Kętrzyńskiego Klastra Energ18.09.2007 - 10:15Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 199 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych.18.09.2007 - 10:35Dorota Nowakowska
Sekretariat Kanclerza30.09.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
Biuro Rzecznika Prasowego29.09.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
Dział Informatyzacji Administracji28.02.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej28.02.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej04.04.2013 - 13:20Dorota Nowakowska
Dział BHP02.10.2007 - 09:41Dorota Nowakowska
Akademickie Centrum Kultury20.10.2011 - 11:45Dorota Nowakowska
pobierz programy20.01.2010 - 10:18Dorota Nowakowska
Wartość majątku UWM (2006 r.)10.03.2008 - 07:45Dorota Nowakowska
Schemat organizacyjny21.09.2007 - 12:39Dorota Nowakowska