Strony usunięte

Stronaikona sortowaniaDataDokonujący zmiany
w roku akademickim 2008/200915.09.2020 - 15:37Dorota Nowakowska
w roku akademickim 2009/201015.09.2020 - 15:37Dorota Nowakowska
w roku akademickim 2010/201115.09.2020 - 15:37Dorota Nowakowska
w roku akademickim 2013/201415.09.2020 - 15:36Zofia Konopka
w roku akademickim 2014/201515.09.2020 - 15:36Zofia Konopka
w roku akademickim 2015/201615.09.2020 - 15:36Zofia Konopka
Wakacyjne promocje na Pływalni UWM w Olsztynie.31.08.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
Wartość majątku UWM (2006 r.)10.03.2008 - 07:45Dorota Nowakowska
wybory do Kolegium Elektorów nauczycieli akademickich w jednostekach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych06.03.2012 - 08:19Dorota Nowakowska
wybory do Kolegium Elektorów pracowników nie będących nauczycielami06.03.2012 - 08:18Dorota Nowakowska
wybory do Kolegium Elektorów pracowników nie będących nauczycielami z wyłączeniem06.03.2012 - 08:18Dorota Nowakowska
Wybory przedstawiciela jednostek międzywydziałowych12.04.2012 - 12:34Dorota Nowakowska
Wybory Rektora20.01.2016 - 14:23Dorota Nowakowska
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 09.01.2020 - 13:49Dorota Nowakowska
WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH - REFERENT07.12.2016 - 14:53Zofia Konopka
Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa08.10.2007 - 13:39Dorota Nowakowska
Wydział Sztuki28.06.2010 - 12:41Dorota Nowakowska
Wydział Sztuki06.01.2009 - 08:12Dorota Nowakowska
Wydziałowe Komisje ds. Przeglądu Warunków Pracy 26.11.2015 - 09:32Dorota Nowakowska
Wydziały UWM07.11.2014 - 10:25Dorota Nowakowska
Wyjaśnienie UKW06.03.2012 - 08:20Dorota Nowakowska
Wyjaśnienie w sprawie powtórzenia wyborów08.04.2016 - 11:10Dorota Nowakowska
Wykaz Studenckich Kół Naukowych07.11.2014 - 09:14Dorota Nowakowska
Wykłady otwarte24.10.2013 - 09:16Dorota Nowakowska
Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu10.01.2020 - 01:23Zofia Konopka
XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie i Gimnazjum Nr 23 Akademickie15.03.2016 - 14:15Dorota Nowakowska
Zaproszenie na II Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Dydaktyczną24.04.2011 - 23:45Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo.19.10.2007 - 11:12Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 20/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki20.05.2010 - 10:47Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 21 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.14.09.2007 - 10:54Dorota Nowakowska