Strony usunięte

Stronaikona sortowaniaDataDokonujący zmiany
protokoły z rad wydziału Wydziału Nauki o Żywności 01.09.2016 - 15:28Dorota Nowakowska
przetarg kopertowy08.06.2010 - 23:45Dorota Nowakowska
przetarg pisemny na sprzedaż kombajnu poletkowego WINTERSTEIGER SU24.07.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
Przyjmowanie ofert na zakup udziałów w kapitale zakładowym MAGNETIUM sp. z o.o.06.04.2017 - 08:57Zofia Konopka
Przystań Kortowska29.01.2018 - 10:05Dorota Nowakowska
Punkt Pralniczy nieczynny20.07.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
R E G U L A M I N UCZELNIANEJ SIECI KOMPUTEROWEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE20.02.2009 - 12:10Dorota Nowakowska
Rada Archiwalna26.11.2015 - 09:31Dorota Nowakowska
Ramowa organizacja roku akademickiego 2013/201417.06.2013 - 07:29Dorota Nowakowska
Raport z badań24.10.2013 - 09:15Dorota Nowakowska
Redakcja13.09.2007 - 11:39Dorota Nowakowska
Referent-sekretarka, Katedra Neurologii i Neurochirurgii, Wydział Nauk Medycznych 09.04.2015 - 07:35Zofia Konopka
REFERENT/SPECJALISTA W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 29.04.2019 - 08:27Zofia Konopka
Regulamin BIP UWM13.09.2007 - 11:38Dorota Nowakowska
Regulamin organizacyjny instytutu wydziałowego UWM08.11.2011 - 08:00Dorota Nowakowska
Regulamin organizacyjny katedry08.11.2011 - 08:06Dorota Nowakowska
Regulamin organizacyjny wydziału UWM08.11.2011 - 08:03Dorota Nowakowska
Regulamin organizacyjny zakładu (kliniki)08.11.2011 - 08:06Dorota Nowakowska
Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.11.2007 - 14:23Dorota Nowakowska
Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 03.01.2019 - 14:26Zofia Konopka
Regulamin sieci komputerowej administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.02.2009 - 12:12Dorota Nowakowska
Regulamin stron serwisów internetowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.02.2009 - 12:13Dorota Nowakowska
Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.10.2007 - 12:19Dorota Nowakowska
Regulaminy studiów07.11.2014 - 09:56Dorota Nowakowska
Rejestr zbiorów danych osobowych16.05.2019 - 11:44Zofia Konopka
REKRUTACJA 07.11.2014 - 10:25Dorota Nowakowska
REKTOR prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI31.08.2020 - 23:02Dorota Nowakowska
REKTOR dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM31.08.2020 - 23:05Dorota Januszko
Schemat organizacyjny21.09.2007 - 12:39Dorota Nowakowska
Sekretariat Kanclerza30.09.2009 - 23:45Dorota Nowakowska