Strony usunięte

StronaDataDokonujący zmianyikona sortowania
Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej02.10.2007 - 09:38Dorota Nowakowska
Zarządzenie nr 25 z dnia 5 lipca 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.08.10.2007 - 08:54Dorota Nowakowska
REKTOR prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI31.08.2020 - 23:02Dorota Nowakowska
Pozostałe komisje 13.11.2007 - 11:55Dorota Nowakowska
Schemat organizacyjny21.09.2007 - 12:39Dorota Nowakowska
Wartość majątku UWM (2006 r.)10.03.2008 - 07:45Dorota Nowakowska
w roku akademickim 2006/200715.09.2020 - 15:37Dorota Nowakowska
pobierz programy20.01.2010 - 10:18Dorota Nowakowska
Akademickie Centrum Kultury20.10.2011 - 11:45Dorota Nowakowska
Dział BHP02.10.2007 - 09:41Dorota Nowakowska
Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej04.04.2013 - 13:20Dorota Nowakowska
Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej28.02.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
Dział Informatyzacji Administracji28.02.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 208 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Medycznych14.09.2007 - 10:49Dorota Nowakowska
Decyzja Nr 1/2009 Rektora z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych26.01.2009 - 06:41Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 327 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 11.07.2008 - 05:48Dorota Nowakowska
Dział Obsługi Projektów Europejskich 16.01.2013 - 00:45Dorota Nowakowska
Protokoły z Rad Wydziału Nauk o Środowisku01.09.2016 - 15:18Dorota Nowakowska
Szukaj pracownika13.02.2019 - 09:33Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 302 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2008/200920.06.2008 - 09:15Dorota Nowakowska
Kompetencje prodziekanów12.09.2019 - 17:52Dorota Nowakowska
Wydziały UWM07.11.2014 - 10:25Dorota Nowakowska
Finansowanie działalności statutowej31.10.2012 - 14:11Dorota Nowakowska
Godziny rektorskie 18 kwietnia 200811.04.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
Regulaminy studiów07.11.2014 - 09:56Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.13.03.2008 - 10:27Dorota Nowakowska
protokoły z rad wydziału Wydziału Nauki o Żywności 01.09.2016 - 15:28Dorota Nowakowska
Godziny rektorskie26.03.2008 - 23:12Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 253 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie kierunków rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.10.03.2008 - 08:30Dorota Nowakowska
DZIEŃ „OTWARTYCH DRZWI”09.04.2008 - 23:45Dorota Nowakowska