Strony usunięte

StronaDataDokonujący zmianyikona sortowania
Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej28.02.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
Dział Informatyzacji Administracji28.02.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
Biuro Rzecznika Prasowego29.09.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
Redakcja13.09.2007 - 11:39Dorota Nowakowska
Olsztyńskie Dni Nauki24.10.2013 - 09:16Dorota Nowakowska
Wydział Sztuki28.06.2010 - 12:41Dorota Nowakowska
Regulamin sieci komputerowej administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.02.2009 - 12:12Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 327 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 11.07.2008 - 05:48Dorota Nowakowska
Dział Obsługi Projektów Europejskich 16.01.2013 - 00:45Dorota Nowakowska
R E G U L A M I N UCZELNIANEJ SIECI KOMPUTEROWEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE20.02.2009 - 12:10Dorota Nowakowska
Szukaj pracownika13.02.2019 - 09:33Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 302 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2008/200920.06.2008 - 09:15Dorota Nowakowska
Kompetencje prodziekanów12.09.2019 - 17:52Dorota Nowakowska
Wydziały UWM07.11.2014 - 10:25Dorota Nowakowska
Finansowanie działalności statutowej31.10.2012 - 14:11Dorota Nowakowska
Godziny rektorskie 18 kwietnia 200811.04.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
Regulaminy studiów07.11.2014 - 09:56Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.13.03.2008 - 10:27Dorota Nowakowska
protokoły z rad wydziału Wydziału Nauki o Żywności 01.09.2016 - 15:28Dorota Nowakowska
Godziny rektorskie26.03.2008 - 23:12Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 253 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie kierunków rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.10.03.2008 - 08:30Dorota Nowakowska
Sprzęt do przekazania28.07.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
Stan magazynu11.04.2011 - 08:25Dorota Nowakowska
UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2008 / 200906.10.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
Wydział Sztuki06.01.2009 - 08:12Dorota Nowakowska
Zjazd założycielski Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją31.01.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna26.11.2015 - 09:30Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 54/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2008 rok13.01.2009 - 12:04Dorota Nowakowska
Protokoły 2007/200802.02.2016 - 14:35Dorota Nowakowska
Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 01.04.2016 - 07:44Dorota Nowakowska