Strony usunięte

StronaDataDokonujący zmianyikona sortowania
UCHWAŁA Nr 209 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia na Wydziale Biologii zmian w strukturze organizacyjnej oraz w zakr14.09.2007 - 10:52Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 208 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Medycznych14.09.2007 - 10:49Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 21 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.14.09.2007 - 10:54Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 22 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM14.09.2007 - 10:58Dorota Nowakowska
słownik skrótów02.10.2007 - 08:46Dorota Nowakowska
Pomoc do BIP UWM30.09.2013 - 23:45Dorota Nowakowska
Regulamin BIP UWM13.09.2007 - 11:38Dorota Nowakowska
Uchwała Nr 186 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zawarcia przez UWM porozumienia z partner partnerami Kętrzyńskiego Klastra Energ18.09.2007 - 10:15Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 199 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych.18.09.2007 - 10:35Dorota Nowakowska
Sekretariat Kanclerza30.09.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego13.05.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
Akademickie Centrum Mediów i Promocji20.10.2011 - 11:46Dorota Nowakowska
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich24.10.2012 - 11:26Dorota Nowakowska
Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej02.10.2007 - 09:38Dorota Nowakowska
Zarządzenie nr 25 z dnia 5 lipca 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.08.10.2007 - 08:54Dorota Nowakowska
Pozostałe komisje 13.11.2007 - 11:55Dorota Nowakowska
Schemat organizacyjny21.09.2007 - 12:39Dorota Nowakowska
Wartość majątku UWM (2006 r.)10.03.2008 - 07:45Dorota Nowakowska
pobierz programy20.01.2010 - 10:18Dorota Nowakowska
Akademickie Centrum Kultury20.10.2011 - 11:45Dorota Nowakowska
Dział BHP02.10.2007 - 09:41Dorota Nowakowska
Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej04.04.2013 - 13:20Dorota Nowakowska
Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej28.02.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
Dział Informatyzacji Administracji28.02.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
Biuro Rzecznika Prasowego29.09.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
Redakcja13.09.2007 - 11:39Dorota Nowakowska
Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.11.2007 - 14:23Dorota Nowakowska
Członkowie Senatu - kadencja 2008 – 201222.12.2010 - 14:17Dorota Nowakowska
Terminarz i tematyka posiedzeń Rady WNŻ 2008/200902.09.2016 - 07:13Dorota Nowakowska
Wydziałowe Komisje ds. Przeglądu Warunków Pracy 26.11.2015 - 09:32Dorota Nowakowska