Strony usunięte

StronaDataDokonujący zmianyikona sortowania
Dział Ekonomiczny14.04.2011 - 07:15Dorota Nowakowska
Jednostka Środowiskowa21.03.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
Akademicki Ośrodek Przysposobienia Obronnego24.03.2011 - 12:01Dorota Nowakowska
200226.01.2015 - 11:53Dorota Nowakowska
200113.04.2015 - 13:09Dorota Nowakowska
Wydział Nauk Ekonomicznych17.10.2007 - 11:52Dorota Nowakowska
P.P. Dziekani Wydziałów UWM w Olsztynie02.11.2007 - 09:45Dorota Nowakowska
XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie i Gimnazjum Nr 23 Akademickie15.03.2016 - 14:15Dorota Nowakowska
Komisja Etyki26.11.2015 - 09:32Dorota Nowakowska
Rada Archiwalna26.11.2015 - 09:31Dorota Nowakowska
Kolegium Wydawnicze26.11.2015 - 09:32Dorota Nowakowska
Raport z badań24.10.2013 - 09:15Dorota Nowakowska
Sprawozdanie roczne Rektora25.10.2007 - 12:45Dorota Nowakowska
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego24.10.2007 - 13:26Dorota Nowakowska
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych24.10.2012 - 11:26Dorota Nowakowska
Ewidencja oświadczeń o szkoleniu01.03.2018 - 09:23Dorota Nowakowska
Ewidencja Realizatorów BIP UWM01.03.2018 - 09:22Dorota Nowakowska
Przystań Kortowska29.01.2018 - 10:05Dorota Nowakowska
Klub Sportowy AZS UWM29.01.2018 - 08:06Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 26 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych administracji Uniwersytetu.19.10.2007 - 13:25Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo.19.10.2007 - 11:12Dorota Nowakowska
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie 16.09.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie24.03.2011 - 12:02Dorota Nowakowska
Katedra UNESCO28.02.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
Uchwała Nr 187 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie recenzji o kandydacie do tytułu doktora honoris causa.18.09.2007 - 10:14Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 197 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności oraz prawa użytkowania wieczyst18.09.2007 - 10:36Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 198 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji.18.09.2007 - 10:36Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 150 UCHWAŁA Nr 150 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki14.09.2007 - 13:43Dorota Nowakowska
Protokół nr 19 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2007 r.05.05.2015 - 10:04Dorota Nowakowska
Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 14.09.2007 - 10:40Dorota Nowakowska