Strony usunięte

StronaDataDokonujący zmianyikona sortowania
Zarządzenie Nr 54/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2008 rok13.01.2009 - 12:04Dorota Nowakowska
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego24.10.2007 - 13:26Dorota Nowakowska
Regulamin udzielania zamówień publicznych02.09.2021 - 08:30Dorota Nowakowska
Regulamin organizacyjny zakładu (kliniki)08.11.2011 - 08:06Dorota Nowakowska
Regulamin organizacyjny katedry08.11.2011 - 08:06Dorota Nowakowska
Regulamin organizacyjny instytutu wydziałowego UWM08.11.2011 - 08:00Dorota Nowakowska
Regulamin organizacyjny wydziału UWM08.11.2011 - 08:03Dorota Nowakowska
Dział Ekonomiczny14.04.2011 - 07:15Dorota Nowakowska
Jednostka Środowiskowa21.03.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
Akademicki Ośrodek Przysposobienia Obronnego24.03.2011 - 12:01Dorota Nowakowska
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Łężanach 26.03.2020 - 12:01Dorota Nowakowska
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie 16.09.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie24.03.2011 - 12:02Dorota Nowakowska
Katedra UNESCO28.02.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego13.05.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
Akademickie Centrum Mediów i Promocji20.10.2011 - 11:46Dorota Nowakowska
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich24.10.2012 - 11:26Dorota Nowakowska
PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM prof. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI31.08.2020 - 23:10Dorota Nowakowska
Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.10.2007 - 12:19Dorota Nowakowska
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 09.01.2020 - 13:49Dorota Nowakowska
Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa08.10.2007 - 13:39Dorota Nowakowska
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych24.10.2012 - 11:26Dorota Nowakowska
Ewidencja oświadczeń o szkoleniu01.03.2018 - 09:23Dorota Nowakowska
Ewidencja Realizatorów BIP UWM01.03.2018 - 09:22Dorota Nowakowska
Przystań Kortowska29.01.2018 - 10:05Dorota Nowakowska
Placówki usługowo-handlowe01.06.2020 - 10:52Dorota Nowakowska
Klub Sportowy AZS UWM29.01.2018 - 08:06Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 26 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych administracji Uniwersytetu.19.10.2007 - 13:25Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo.19.10.2007 - 11:12Dorota Nowakowska
Wydział Nauk Ekonomicznych17.10.2007 - 11:52Dorota Nowakowska