Strony usunięte

StronaDataDokonujący zmianyikona sortowania
Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego w roku akademickim 2012/2013:02.02.2016 - 14:27Dorota Nowakowska
stanowisko referenta w Biurze Rektora10.08.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
konkurs na stanowisko koordynatora projektu20.07.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
Wakacyjne promocje na Pływalni UWM w Olsztynie.31.08.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
Punkt Pralniczy nieczynny20.07.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
konkurs na stanowisko specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji projektu03.07.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
konkurs na stanowisko specjalisty ds. praktyk03.07.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi placówek edukacyjnych.03.07.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
konkurs na stanowisko koordynatora projektu03.07.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
konkurs na stanowisko kierownika metodycznego03.07.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 39/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku18.06.2012 - 11:12Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 38/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych18.06.2012 - 11:12Dorota Nowakowska
Terminy posiedzeń Komisji ZFŚS13.11.2012 - 00:45Dorota Nowakowska
Wybory przedstawiciela jednostek międzywydziałowych12.04.2012 - 12:34Dorota Nowakowska
Liczba elektorów wybieranych spośród pracowników06.03.2012 - 08:17Dorota Nowakowska
DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ21.05.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
P.P. Dziekani Wydziałów UWM w Olsztynie02.11.2007 - 09:45Dorota Nowakowska
Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 200515.09.2014 - 11:15Dorota Nowakowska
200412.11.2014 - 14:03Dorota Nowakowska
Zespół Radców Prawnych08.05.2013 - 23:45Dorota Nowakowska
Dla mediów08.09.2008 - 06:12Dorota Nowakowska
Komisja Inwentaryzacyjna26.11.2015 - 09:31Dorota Nowakowska
Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa08.10.2007 - 13:39Dorota Nowakowska
Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.10.2007 - 12:19Dorota Nowakowska
Regulamin organizacyjny zakładu (kliniki)08.11.2011 - 08:06Dorota Nowakowska
Regulamin organizacyjny katedry08.11.2011 - 08:06Dorota Nowakowska
Regulamin organizacyjny instytutu wydziałowego UWM08.11.2011 - 08:00Dorota Nowakowska
Regulamin organizacyjny wydziału UWM08.11.2011 - 08:03Dorota Nowakowska
Dział Ekonomiczny14.04.2011 - 07:15Dorota Nowakowska
Jednostka Środowiskowa21.03.2009 - 00:45Dorota Nowakowska