Strony usunięte

StronaDataikona sortowaniaDokonujący zmiany
konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi placówek edukacyjnych.03.07.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
Punkt Pralniczy nieczynny20.07.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
konkurs na stanowisko koordynatora projektu20.07.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
stanowisko referenta w Biurze Rektora10.08.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
Wakacyjne promocje na Pływalni UWM w Olsztynie.31.08.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 18 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prorektora prof. dr. hab. Grzegorza BIAŁUŃSKIEGO28.09.2012 - 07:20Dorota Nowakowska
konkurs na stanowisko11.10.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
Decyzja Nr 49/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 12.10.2012 - 07:10Dorota Nowakowska
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych24.10.2012 - 11:26Dorota Nowakowska
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich24.10.2012 - 11:26Dorota Nowakowska
Finansowanie działalności statutowej31.10.2012 - 14:11Dorota Nowakowska
Terminy posiedzeń Komisji ZFŚS13.11.2012 - 00:45Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 94/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki11.12.2012 - 13:06Dorota Nowakowska
Kształcenie nauczycielskie13.12.2012 - 08:38Dorota Nowakowska
Studia na odległość13.12.2012 - 08:38Dorota Nowakowska
Studencki Ruch Naukowy13.12.2012 - 08:39Dorota Nowakowska
Dział Obsługi Projektów Europejskich 16.01.2013 - 00:45Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 105 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku 01.02.2013 - 11:29Dorota Nowakowska
Decyzja Nr 14/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w 14.02.2013 - 08:06Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 145 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Dariusza MIKULSKIEGO 28.02.2013 - 08:43Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 169 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni20.03.2013 - 11:52Dorota Nowakowska
Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej04.04.2013 - 13:20Dorota Nowakowska
Zespół Administratorów Obiektów04.04.2013 - 13:21Dorota Nowakowska
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY złomu19.04.2013 - 23:45Dorota Nowakowska
Zespół Radców Prawnych08.05.2013 - 23:45Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 200 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów n20.05.2013 - 08:25Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 219 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat23.05.2013 - 12:06Dorota Nowakowska
Ramowa organizacja roku akademickiego 2013/201417.06.2013 - 07:29Dorota Nowakowska
dzień 2 maja 2013 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy29.06.2013 - 23:45Dorota Nowakowska
praca na zastępstwo księgowego 16.07.2013 - 23:45Dorota Nowakowska