Strony usunięte

StronaDataDokonujący zmianyikona sortowania
Członkowie Senatu - kadencja 2008 – 201222.12.2010 - 14:17Dorota Nowakowska
DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 01.04.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
Kompetencje Prodziekanów Wydziału Biologii i Biotechnologii w kadencji 2012-201631.08.2016 - 09:43Dorota Nowakowska
Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii 2008/200931.08.2016 - 09:47Dorota Nowakowska
Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk Technicznych 2008/200902.09.2016 - 08:24Dorota Nowakowska
Protokoły z Rad Wydziału Nauk o Środowisku01.09.2016 - 15:18Dorota Nowakowska
Szukaj pracownika13.02.2019 - 09:33Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 302 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2008/200920.06.2008 - 09:15Dorota Nowakowska
Kompetencje prodziekanów12.09.2019 - 17:52Dorota Nowakowska
Wydziały UWM07.11.2014 - 10:25Dorota Nowakowska
Finansowanie działalności statutowej31.10.2012 - 14:11Dorota Nowakowska
Godziny rektorskie 18 kwietnia 200811.04.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
Regulaminy studiów07.11.2014 - 09:56Dorota Nowakowska
Dział Obsługi Projektów Europejskich 16.01.2013 - 00:45Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 327 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 11.07.2008 - 05:48Dorota Nowakowska
Sprzęt do przekazania28.07.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
Terminarz posiedzeń w roku akademickim 2008/200902.02.2016 - 14:27Dorota Nowakowska
Terminarz i tematyka posiedzeń Rady WNŻ 2008/200902.09.2016 - 07:13Dorota Nowakowska
w roku akademickim 2008/200915.09.2020 - 15:37Dorota Nowakowska
Wydziałowe Komisje ds. Przeglądu Warunków Pracy 26.11.2015 - 09:32Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 14 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie powołania Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego29.09.2008 - 06:36Dorota Nowakowska
PEŁNOMOCNICTWA - Procedury kontroli finansowej05.04.2017 - 07:18Dorota Nowakowska
UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2008 / 200906.10.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
Stan magazynu11.04.2011 - 08:25Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.13.03.2008 - 10:27Dorota Nowakowska
Aktualizacja oprogramowania do przeglądania Internetu09.04.2014 - 10:36Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 34/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie kryzysowe”15.06.2011 - 11:37Dorota Nowakowska
TERMINARZ posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności w roku akademickim 2010/201102.09.2016 - 07:13Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 84/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2009 rok29.03.2011 - 10:45Dorota Nowakowska
Terminy posiedzeń Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w roku akademickim 2010/201101.09.2016 - 14:35Dorota Nowakowska