Strony usunięte

StronaDataikona sortowaniaDokonujący zmiany
Zarządzenie Nr 4 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Załącznika 1 do Zarządzenia Nr 77 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad kodowania struktury22.02.2010 - 10:53Dorota Nowakowska
Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka21.01.2010 - 00:45Dorota Nowakowska
pobierz programy20.01.2010 - 10:18Dorota Nowakowska
IV edycja Programu Team30.09.2009 - 23:45Dorota Januszko
Sekretariat Kanclerza30.09.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
VII Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki20.09.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie 16.09.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
przetarg pisemny na sprzedaż kombajnu poletkowego WINTERSTEIGER SU24.07.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 217 Senatu z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny Zellmy 01.07.2009 - 11:46Dorota Nowakowska
DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ21.05.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
Decyzja Nr 13/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt „Modernizacja i nadbudowa zespołu szklarniowo-wegetacyjnego Katedry Ogrodnictwa”21.05.2009 - 11:31Dorota Nowakowska
Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego13.05.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 01.04.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
Partnerstwo w projektach współfinansowanych z EFS.25.03.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
Jednostka Środowiskowa21.03.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej28.02.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
Dział Informatyzacji Administracji28.02.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
Katedra UNESCO28.02.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
Regulamin stron serwisów internetowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.02.2009 - 12:13Dorota Nowakowska
Regulamin sieci komputerowej administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.02.2009 - 12:12Dorota Nowakowska
R E G U L A M I N UCZELNIANEJ SIECI KOMPUTEROWEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE20.02.2009 - 12:10Dorota Nowakowska
Zjazd założycielski Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją31.01.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
Decyzja Nr 1/2009 Rektora z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych26.01.2009 - 06:41Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 54/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2008 rok13.01.2009 - 12:04Dorota Nowakowska
Wydział Sztuki06.01.2009 - 08:12Dorota Nowakowska
Seminarium: Koła naukowe szkołą twórczego działania24.10.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2008 / 200906.10.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
Biuro Rzecznika Prasowego29.09.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 14 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie powołania Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego29.09.2008 - 06:36Dorota Nowakowska
Dla mediów08.09.2008 - 06:12Dorota Nowakowska