Strony usunięte

StronaDataikona sortowaniaDokonujący zmiany
Decyzja Nr 1/2009 Rektora z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych26.01.2009 - 06:41Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 54/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2008 rok13.01.2009 - 12:04Dorota Nowakowska
Wydział Sztuki06.01.2009 - 08:12Dorota Nowakowska
Seminarium: Koła naukowe szkołą twórczego działania24.10.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2008 / 200906.10.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
Biuro Rzecznika Prasowego29.09.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 14 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie powołania Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego29.09.2008 - 06:36Dorota Nowakowska
Dla mediów08.09.2008 - 06:12Dorota Nowakowska
VI Olsztyńskie Dni Nauki30.07.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
Sprzęt do przekazania28.07.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 327 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 11.07.2008 - 05:48Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 302 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2008/200920.06.2008 - 09:15Dorota Nowakowska
Studia doktoranckie 2008/200917.04.2008 - 08:48Dorota Nowakowska
Godziny rektorskie 18 kwietnia 200811.04.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
DZIEŃ „OTWARTYCH DRZWI”09.04.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
DZIEŃ „OTWARTYCH DRZWI”02.04.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
Godziny rektorskie26.03.2008 - 23:12Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.13.03.2008 - 10:27Dorota Nowakowska
UCHWAŁA Nr 253 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie kierunków rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.10.03.2008 - 08:30Dorota Nowakowska
Wartość majątku UWM (2006 r.)10.03.2008 - 07:45Dorota Nowakowska
Dzień otwarty Biblioteki Uniwersyteckiej11.12.2007 - 21:40Dorota Nowakowska
Konferencja „Mobilność w Programach Międzynarodowych”07.12.2007 - 15:34Dorota Nowakowska
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej28.11.2007 - 13:08Dorota Nowakowska
Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.11.2007 - 14:23Dorota Nowakowska
Pozostałe komisje 13.11.2007 - 11:55Dorota Nowakowska
P.P. Dziekani Wydziałów UWM w Olsztynie02.11.2007 - 09:45Dorota Nowakowska
Sprawozdanie roczne Rektora25.10.2007 - 12:45Dorota Nowakowska
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego24.10.2007 - 13:26Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 26 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych administracji Uniwersytetu.19.10.2007 - 13:25Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo.19.10.2007 - 11:12Dorota Nowakowska