Strony usunięte

StronaDataDokonujący zmianyikona sortowania
KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA NAUKOWO-TECHNICZNEGO W RAMACH PROGRAMU „REGIONALNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI” 2019-202215.06.2020 - 13:18Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA TECHNICZNEGO 26.10.2020 - 13:19Zofia Konopka
Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji04.08.2020 - 07:16Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI DWÓCH PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH w Dziale Zamówień Publicznych02.03.2021 - 12:49Zofia Konopka
FILOLOGIA POLSKA (ocena programowa)07.04.2021 - 10:42Zofia Konopka
Konkurs na stanowisko badawcze (asystent) w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Wydziału Geoinżynierii, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2020 - 11:11Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU LEKARSKIEGO02.03.2021 - 12:48Zofia Konopka
UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ / INFORMATYKA W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW 02.03.2021 - 12:48Zofia Konopka
Nr 147/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie” nr POWR.05.03.00-00-0011/1514.10.2020 - 12:27Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KIEROWNIKA w Sekcji Ciepłownictwa 02.03.2021 - 12:49Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU TECHNOLOGA W Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej 02.03.2021 - 12:49Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA02.03.2021 - 12:49Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI TECHNOLOGA w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej02.03.2021 - 12:50Zofia Konopka
POLITOLOGIA (ocena programowa)02.02.2021 - 08:56Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO26.10.2020 - 13:20Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W BIURZE DS. NAUKI 02.03.2021 - 12:50Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH26.10.2020 - 13:19Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA w Katedrze Inżynierii Budowlanej02.03.2021 - 12:50Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI ELEKTRYKA06.07.2020 - 06:56Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych 06.07.2020 - 06:56Zofia Konopka
GASTRONOMIA - SZTUKA KULINARNA07.04.2021 - 10:43Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI INSPEKTORA NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH02.03.2021 - 12:53Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Kontroli Finansowej02.03.2021 - 12:53Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Płac02.03.2021 - 12:53Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji02.03.2021 - 12:53Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA w Katedrze Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa02.03.2021 - 12:54Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PORZĄDKOWĄ W UNIWERSYTECKIM DOMU ROTACYJNYM 02.03.2021 - 12:54Zofia Konopka
Nr 112/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.12.2020 - 12:00Zofia Konopka
Nr 213/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 32/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Sztuki Muzyczne30.12.2020 - 20:05Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA w Katedrze Pediatrii Klinicznej02.03.2021 - 12:54Zofia Konopka