Strony usunięte

Stronaikona sortowaniaDataDokonujący zmiany
Regulamin organizacyjny katedry08.11.2011 - 08:06Dorota Nowakowska
Regulamin organizacyjny wydziału UWM08.11.2011 - 08:03Dorota Nowakowska
Regulamin organizacyjny zakładu (kliniki)08.11.2011 - 08:06Dorota Nowakowska
Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.11.2007 - 14:23Dorota Nowakowska
Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 03.01.2019 - 14:26Zofia Konopka
Regulamin sieci komputerowej administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.02.2009 - 12:12Dorota Nowakowska
Regulamin stron serwisów internetowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.02.2009 - 12:13Dorota Nowakowska
Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.10.2007 - 12:19Dorota Nowakowska
Regulaminy studiów07.11.2014 - 09:56Dorota Nowakowska
Rejestr zbiorów danych osobowych16.05.2019 - 11:44Zofia Konopka
REKRUTACJA 07.11.2014 - 10:25Dorota Nowakowska
REKTOR prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI31.08.2020 - 23:02Dorota Nowakowska
REKTOR dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM31.08.2020 - 23:05Dorota Januszko
Schemat organizacyjny21.09.2007 - 12:39Dorota Nowakowska
Sekretariat Kanclerza30.09.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
Seminarium: Koła naukowe szkołą twórczego działania24.10.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
Skład osobowy Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt10.02.2020 - 09:40Dorota Nowakowska
Skład osobowy Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii21.11.2019 - 12:57Dorota Nowakowska
Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa08.11.2019 - 08:54Dorota Nowakowska
Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego10.02.2020 - 09:38Dorota Nowakowska
Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych14.02.2020 - 09:04Dorota Nowakowska
Skład osobowy Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu12.09.2019 - 18:08Zofia Konopka
SPECJALISTA DS. MONITORINGU21.03.2018 - 12:03Zofia Konopka
Sprawozdanie roczne Rektora25.10.2007 - 12:45Dorota Nowakowska
Sprzęt do przekazania28.07.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Łężanach 26.03.2020 - 12:01Dorota Nowakowska
Stan magazynu11.04.2011 - 08:25Dorota Nowakowska
stanowisko referenta w Biurze Rektora10.08.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
STARSZY KONSULTANT W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO29.04.2019 - 08:27Zofia Konopka
Studencki Ruch Naukowy13.12.2012 - 08:39Dorota Nowakowska