Strony usunięte

Stronaikona sortowaniaDataDokonujący zmiany
OFERTA PRACY - Wydział Nauk Technicznych15.09.2010 - 23:45Dorota Nowakowska
Oferta technologiczno-usługowa24.10.2013 - 09:16Dorota Nowakowska
Ogłoszenia o przetargu18.06.2010 - 23:45Dorota Nowakowska
ogłoszenia o wyborze partnera21.09.2011 - 23:45Dorota Nowakowska
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera30.08.2011 - 23:45Dorota Nowakowska
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju07.12.2016 - 15:05Zofia Konopka
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju07.12.2016 - 15:05Zofia Konopka
ogłoszenie o pracy17.12.2011 - 00:45Dorota Nowakowska
OGŁOSZENIE O PRACY - KIEROWNIK PŁYWALNI06.01.2012 - 00:45Dorota Nowakowska
ogłoszenie o przetagu29.06.2010 - 23:45Dorota Nowakowska
Ogłoszenie o przetargu 25.05.2010 - 23:45Dorota Nowakowska
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY złomu19.04.2013 - 23:45Dorota Nowakowska
Ogłoszenie o wyborze Prorektorów na kadencję 2012-201620.01.2016 - 14:23Dorota Nowakowska
Ogłoszenie o wyborze REKTORA UWM na kadencję 2012-201620.01.2016 - 14:23Dorota Nowakowska
OGŁOSZENIE o zgłaszaniu kandydatów na Rektora UWM06.03.2012 - 08:20Dorota Nowakowska
Ogłoszenie wyników konkursu na nazwę Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji 04.11.2020 - 14:51Dorota Januszko
Olsztyńskie Dni Nauki24.10.2013 - 09:16Dorota Nowakowska
Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli26.03.2020 - 11:59Dorota Nowakowska
Oświadczenie wykonawcy umowy zlecenie/umowy o dzieło dla celów podatkowych i ubezpieczniowych20.10.2015 - 12:47Zofia Konopka
otwarcie siłowni na Pływalni UWM09.04.2014 - 10:35Dorota Nowakowska
otwarty konkurs na stanowisko administracyjne21.12.2017 - 14:32Zofia Konopka
OTWARTY NABÓR PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO 2/POKL/4.2/201126.10.2011 - 23:45Dorota Nowakowska
P O R O Z U M I E N I E zawarte dnia 12 czerwca 2013 roku pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie w sprawie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników UWM w Olsztynie30.09.2013 - 23:45Dorota Nowakowska
P.P. Dziekani Wydziałów UWM w Olsztynie02.11.2007 - 09:45Dorota Nowakowska
Partnerstwo w projektach współfinansowanych z EFS.25.03.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
PEŁNOMOCNICTWA - Procedury kontroli finansowej05.04.2017 - 07:18Dorota Nowakowska
Placówki usługowo-handlowe01.06.2020 - 10:52Dorota Nowakowska
pobierz programy20.01.2010 - 10:18Dorota Nowakowska
Pomoc do BIP UWM30.09.2013 - 23:45Dorota Nowakowska
poszukujemy partnerów do realizacji projektu26.05.2010 - 23:45Dorota Nowakowska