Strony usunięte

Stronaikona sortowaniaDataDokonujący zmiany
Akademickie Centrum Mediów i Promocji20.10.2011 - 11:46Dorota Nowakowska
asystent administracyjny Kierownika Katedry 04.03.2015 - 12:51Zofia Konopka
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich24.10.2012 - 11:26Dorota Nowakowska
Biuro ds. Projektów Europejskich30.04.2019 - 08:32Dorota Nowakowska
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych24.10.2012 - 11:26Dorota Nowakowska
Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej02.10.2007 - 09:38Dorota Nowakowska
Biuro Prawne07.01.2019 - 15:19Zofia Konopka
Biuro Rzecznika Prasowego29.09.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
Biuro Strategicznych Analiz Ekonomicznych24.07.2014 - 12:34Dorota Nowakowska
CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych14.11.2018 - 10:49Zofia Konopka
CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa07.01.2019 - 11:07Zofia Konopka
CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCHUNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa (1/4 etatu) w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych 07.01.2019 - 11:08Zofia Konopka
Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego13.05.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
CYKL WYKŁADÓW OTWARTYCH27.05.2010 - 23:45Dorota Nowakowska
Członkowie Senatu - kadencja 2008 – 201222.12.2010 - 14:17Dorota Nowakowska
Decyzja Komisji Konkursowej na Logo UWM04.11.2020 - 14:52Zofia Konopka
Decyzja Nr 1/2009 Rektora z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych26.01.2009 - 06:41Dorota Nowakowska
Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 14.09.2007 - 10:47Dorota Nowakowska
Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 14.09.2007 - 10:40Dorota Nowakowska
Decyzja Nr 13/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt „Modernizacja i nadbudowa zespołu szklarniowo-wegetacyjnego Katedry Ogrodnictwa”21.05.2009 - 11:31Dorota Nowakowska
Decyzja Nr 14/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w 14.02.2013 - 08:06Dorota Nowakowska
Decyzja Nr 26/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyn26.07.2010 - 10:34Dorota Nowakowska
Decyzja Nr 46/2011 Rektora z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza30.11.2011 - 08:51Dorota Nowakowska
Decyzja Nr 49/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 12.10.2012 - 07:10Dorota Nowakowska
Decyzja Nr 9 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii.14.09.2007 - 10:47Dorota Nowakowska
Dla mediów08.09.2008 - 06:12Dorota Nowakowska
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza Konkurs na 4 stanowiska pielęgniarki oddziałowej06.07.2020 - 06:57Dorota Januszko
Dział BHP02.10.2007 - 09:41Dorota Nowakowska
Dział Ekonomiczny14.04.2011 - 07:15Dorota Nowakowska
Dział Informatyzacji Administracji28.02.2009 - 00:45Dorota Nowakowska