Strony usunięte

StronaDataDokonujący zmianyikona sortowania
Wartość majątku UWM (2006 r.)10.03.2008 - 07:45Dorota Nowakowska
Schemat organizacyjny21.09.2007 - 12:39Dorota Nowakowska
Pozostałe komisje 13.11.2007 - 11:55Dorota Nowakowska
Zarządzenie nr 25 z dnia 5 lipca 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.08.10.2007 - 08:54Dorota Nowakowska
Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej02.10.2007 - 09:38Dorota Nowakowska
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich24.10.2012 - 11:26Dorota Nowakowska
Akademickie Centrum Mediów i Promocji20.10.2011 - 11:46Dorota Nowakowska
Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego13.05.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
Katedra UNESCO28.02.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie24.03.2011 - 12:02Dorota Nowakowska
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie 16.09.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Łężanach 26.03.2020 - 12:01Dorota Nowakowska
Akademicki Ośrodek Przysposobienia Obronnego24.03.2011 - 12:01Dorota Nowakowska
Jednostka Środowiskowa21.03.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
Dział Ekonomiczny14.04.2011 - 07:15Dorota Nowakowska
Regulamin organizacyjny wydziału UWM08.11.2011 - 08:03Dorota Nowakowska
Regulamin organizacyjny instytutu wydziałowego UWM08.11.2011 - 08:00Dorota Nowakowska
Regulamin organizacyjny katedry08.11.2011 - 08:06Dorota Nowakowska
Regulamin organizacyjny zakładu (kliniki)08.11.2011 - 08:06Dorota Nowakowska
Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.10.2007 - 12:19Dorota Nowakowska
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 09.01.2020 - 13:49Dorota Nowakowska
Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa08.10.2007 - 13:39Dorota Nowakowska
Komisja Inwentaryzacyjna26.11.2015 - 09:31Dorota Nowakowska
Dla mediów08.09.2008 - 06:12Dorota Nowakowska
Zespół Radców Prawnych08.05.2013 - 23:45Dorota Nowakowska
200412.11.2014 - 14:03Dorota Nowakowska
Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 200515.09.2014 - 11:15Dorota Nowakowska
200312.11.2014 - 14:04Dorota Nowakowska
200226.01.2015 - 11:53Dorota Nowakowska
200113.04.2015 - 13:09Dorota Nowakowska