Nr 53/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2015 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach szkoleń...

 
 
ZARZĄDZENIE Nr 53/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 lipca 2018 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie  z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat
za
usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach szkoleń specjalizacyjnych
 
Na podstawie art. 160a ust. 1, w związku z art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2183 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W załączniku do Zarządzenia Nr 23/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 marca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach szkoleń specjalizacyjnych ust. 1 w § 8 otrzymuje brzmienie:
  „1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet swoich danych osobowych zgodnie
       z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
       w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
       swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
       rozporządzenie o ochronie danych).”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.07.2018
Data publikacji:
02.08.2018 12:54
Data aktualizacji:
02.08.2018 12:55
Liczba wyświetleń:
1000
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz53.docx15.44 KB