Nr 52/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Impresariat artystyczny”

 
Zarządzenie Nr 52/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 lipca 2018 roku
 
w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Impresariat artystyczny”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie likwiduje się studia podyplomowe w zakresie „Impresariat artystyczny, utworzone Zarządzeniem Nr 79/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 września 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Impresariat artystyczny”.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.07.2018
Data publikacji:
02.08.2018 12:48
Data aktualizacji:
02.08.2018 12:48
Liczba wyświetleń:
985
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz52.doc30 KB