Nr 57/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Decyzja Nr 57/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 lipca 2018 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 7 ust. 1 Procedury antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 31/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 marca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W treści Decyzji Nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
1 czerwca 2018 roku
, zmienionej Decyzją Nr 46/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej, powołanej do rozpatrzenia skargi o mobbing złożonej w dniu 30 maja 2018 roku, § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   1)   mgr Andrzej Góźdź – przedstawiciel pracodawcy,
   2)   mgr Marzena Hermańska – kierownik Działu Kadr,
   3)   mgr Adrian Horodecki – radca prawny,
   4)   dr inż. Zbigniew Warzocha – przedstawiciel związków zawodowych.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.07.2018
Data publikacji:
26.07.2018 13:48
Data aktualizacji:
26.07.2018 13:48
Liczba wyświetleń:
879
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec57.doc36 KB