Nr 56/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 56/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 lipca 2018 roku
 
w sprawie składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 27 i § 27a Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje: 
 
§ 1 
1.  Zmieniam skład Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie na kadencję od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018 r. w następujący sposób:
      1)   odwołuję panią Dominikę RESZKĘ w związku ze złożoną rezygnacją,
      2)   powołuję jako członka Zarządu pana Tymoteusza TYRAJSKIEGO.
2.  Po zmianach, o których mowa w ust. 1, skład Zarządu Fundacji Samorządu Studentów
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawia się następująco:
      1)   Prezes Zarządu – dr hab. Jacek OLSZEWSKI, prof. UWM,
      2)   Członkowie Zarządu:
          a)  dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM,
          b)    mgr Krzysztof PODOLAK,
          c)    Krystian FILIPEK,
          d)    Tymoteusz TYRAJSKI.
 
§ 2 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.07.2018
Data publikacji:
26.07.2018 13:43
Data aktualizacji:
26.07.2018 13:43
Liczba wyświetleń:
839
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec56.doc39.5 KB