Nr 55/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie składu Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 55/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 lipca 2018 roku
 
w sprawie składu Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz § 20 ust. 3 Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje: 
 
§ 1 
1.  Odwołuję ze składu Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie na kadencję od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. pana Tymoteusza
    TYRAJSKIEGO.
2.   Po zmianach, o których mowa w ust. 1 skład Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawia się następująco:
      1)     Przewodniczący – dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM,
      2)     Członkowie Rady:
           a)     prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI,
           b)     dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM,
           c)     Dominik DERDOŃ,
           d)     Piotr HERMAN,
           e)     Przemysław PIECH.
 
§ 2 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.07.2018
Data publikacji:
26.07.2018 13:36
Data aktualizacji:
26.07.2018 13:36
Liczba wyświetleń:
824
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec55.doc40.5 KB