Nr 53/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw pracowniczych

 
Decyzja Nr 53/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 lipca 2018 roku

w sprawie powołania Zespołu do spraw pracowniczych
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W celu opracowania koncepcji funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    w zakresie spraw pracowniczych, po wprowadzeniu nowych przepisów o szkolnictwie wyższym,
    powołuję Zespół ds. pracowniczych w następującym składzie:
          1)     Prorektor właściwy ds. kadr,
          2)     prof. dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ,
          3)     mgr Izabela BAGIŃSKA,
          4)     mgr Marzena HERMAŃSKA.
2.  Funkcję Przewodniczącego Zespołu ds. pracowniczych powierzam Prorektorowi właściwemu
    ds. kadr, a funkcję sekretarza mgr Marzenie HERMAŃSKIEJ.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.07.2018
Data publikacji:
26.07.2018 13:20
Data aktualizacji:
26.07.2018 13:20
Liczba wyświetleń:
824
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec53.docx15.03 KB