Nr 52/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 52/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 lipca 2018 roku
 
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W celu opracowania projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołuję
    Zespół w następującym składzie:
        1)     Prorektor właściwy ds. kadr,
        2)     prof. dr hab. Ryszard ŹRÓBEK,
        3)     prof. dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ,
        4)     dr hab. Janusz GOŁOTA, prof. UWM,
        5)     dr inż. Cezary CZYŻEWSKI,
        6)     dr Anna KLIMACH,
        7)     mgr Izabela BAGIŃSKA,
        8)     mgr Maria SOBCZAK.
2.  Funkcję Przewodniczącego Zespołu ds. opracowania projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie powierzam Prorektorowi właściwemu ds. kadr, funkcję Zastępcy
    Przewodniczącego Zespołu powierzam prof. dr. hab. Ryszardowi ŹRÓBKOWI, a funkcję sekretarza
    dr Annie KLIMACH.
 
§ 2
Traci moc Decyzja Nr 47/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 3 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.07.2018
Data publikacji:
26.07.2018 13:14
Data aktualizacji:
26.07.2018 13:14
Liczba wyświetleń:
953
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec52.docx15.39 KB