Nr 48 /2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki

Zarządzenie Nr 48 /2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 lipca 2018 roku
 
w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki
 
Na podstawie art. 195 ust. 10, w związku z art. 99 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 2183 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Określa się wzór umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne z uczestnikiem stacjonarnych studiów trzeciego stopnia – doktoranckich realizującym naukę w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki, stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.07.2018
Data publikacji:
19.07.2018 10:11
Data aktualizacji:
19.07.2018 10:11
Liczba wyświetleń:
989
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz48.docx18.71 KB
ZalZarz48.docx26.03 KB