Nr 51/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

 
Decyzja Nr 51/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 lipca 2018 roku
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 
Działając na podstawie § 3 ust. 2 i 10 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 393 ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
     Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, zwaną dalej Komisją,
w następującym składzie:
        1)   prof. dr hab. Dariusz CHOSZCZ,
        2)   dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM,
        3)   prof. dr hab. Andrzej KONCICKI,
        4)   prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZ,
        5)   prof. dr hab. n. med. Andrzej RYNKIEWICZ.
2.    Funkcję Przewodniczącego Komisji powierzam prof. dr. hab. n. med. Wojciechowi
     MAKSYMOWICZOWI.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.07.2018
Data publikacji:
17.07.2018 10:23
Data aktualizacji:
17.07.2018 10:23
Liczba wyświetleń:
904
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec51.docx15.4 KB