Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika kwestury

Strona została usunięta dnia: 5 lipiec, 2018 - 14:39

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ZATRUDNI

PRACOWNIKA KWESTURY

 

Miejsce pracy:           Olsztyn

Czas pracy:                 pełen etat (40 h/tydzień, w godzinach: 7.00 – 15.00)

ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:

1.      Weryfikowanie dokumentów finansowych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia dotacji unijnej;

2.      Sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalno- rachunkowym oraz ich dekretacja;

3.      Księgowanie dokumentów finansowo- księgowych z uwzględnieniem wymogów stawianych przez instytucje finansujące;

4.      Przygotowywanie danych finansowych do analizy postępu finansowego projektu;

5.      Weryfikowanie pod względem finansowym wniosków o płatność;

6.      Kontrolowanie płynności finansowej projektu oraz bieżących płatności;

7.      Przygotowywanie danych do wewnętrznych raportów finansowych;

8.      Uzgadnianie, rozliczanie i zamykanie projektów do bilansu;

9.      Archiwizowanie księgowej dokumentacji projektu;

10.  Przygotowywanie dokumentów finansowych do kontroli, audytów projektów;

11.  Ścisła współpraca z działami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację projektu.

 

WYMAGANIA:

1.       Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne);

2.       Znajomość zagadnień finansowych z zakresu rachunkowości i finansów;

3.       Znajomość przepisów prawa podatkowego;

4.       Znajomość obowiązujących wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków ponoszonych ze środków unijnych;

5.       Staż pracy na stanowisku księgowym przy rozliczaniu projektów finansowych ze środków unijnych lub krajowych minimum 3 lata;

6.       Umiejętności analityczne;

7.       Umiejętności komunikacyjne;

8.       Znajomość pakietu Ms Office;

9.       Umiejętność pracy w zespole;

10.    Umiejętność pracy pod presją czasu;

11.    Dyspozycyjność;

12.    Staranność, sumienność.

 

ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:

1)      CV i list motywacyjny;

2)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

3)    podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.

w Dziale Kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2,
10 – 719 Olsztyn, pokój nr 8.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 18 lipca 2018 r.

 

 

Pozostałe informacje:

·       Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

·       Złożone dokumenty nie będą zwracane.

·       Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

·      Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kadr
Wytworzył:
Marzena Hermańska
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
05.07.2018
Data publikacji:
05.07.2018 14:39
Data aktualizacji:
05.07.2018 14:39
Liczba wyświetleń:
1395
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument