Zarządzenie Nr 41 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt energetyczny budynków i instalacji”.

Zarządzenie Nr 41
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 listopada 2007 roku
 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt energetyczny budynków i instalacji”.

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. zarządza się co następuje:

§ 1

1.      Na Wydziale Nauk Technicznych tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Audyt energetyczny budynków i instalacji”.

2.      Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

3.      Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Audyt energetyczny budynków i instalacji” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.11.2007
Data publikacji:
06.12.2007 12:01
Data aktualizacji:
06.12.2007 12:01
Liczba wyświetleń:
3163
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument