Nr 50/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr WND-POWR.03.02.00-00-I034/16-01, pt. „Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka” współfinansowanego przez Unię Europejską...

 
Decyzja Nr 50/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
 
w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr WND-POWR.03.02.00-00-I034/16-01,
pt. „Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§1
W celu realizacji projektu Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka”,
nr WND-POWR.03.02.00-00-I034/16-01 powołuje się Komitet Sterujący projektu, w składzie:
    1)   dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM – Przewodniczący Zespołu Sterującego,
  Członkowie Zespołu Sterującego:
    2)   prof. dr hab. Krzysztof WĄSOWICZ,
    3)   dr hab. inż. Urszula FILIPKOWSKA, prof. UWM,
    4)   dr hab. Krzysztof JANKOWSKI, prof. UWM,
    5)   dr hab. Paweł WYSOCKI, prof. UWM,
    6)   dr hab. inż. Anna Sylwia TARCZYŃSKA,
    7)   dr  Beata DULISZ,
    8)   mgr Eliza POPŁAWSKA – JODKO,
    9)   mgr inż. Irena KOZŁOWSKA.
 
§2
Komitet Sterujący Projektu prowadzi nadzór nad realizacją projektu pn. Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka”.
 
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.06.2018
Data publikacji:
02.07.2018 11:14
Data aktualizacji:
02.07.2018 11:14
Liczba wyświetleń:
783
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec50.docx16.39 KB