Nr 49/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw dyscyplin naukowych

 
Decyzja Nr 49/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
 
w sprawie powołania Zespołu do spraw dyscyplin naukowych
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W celu dokonania analizy potencjału naukowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    oraz opracowania koncepcji optymalizacji jego wykorzystania w świetle nowych przepisów
    o szkolnictwie wyższym, powołuję Zespół ds. dyscyplin naukowych w następującym składzie:
     1)     prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI,
     2)     prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI,
     3)     mgr inż. Anna SMOCZYŃSKA.
2.  Funkcję Przewodniczącego Zespołu ds. dyscyplin naukowych powierzam prof. dr. hab. Jerzemu
   JAROSZEWSKIEMU, a funkcję sekretarza mgr inż. Annie SMOCZYŃSKIEJ.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.06.2018
Data publikacji:
02.07.2018 11:02
Data aktualizacji:
02.07.2018 11:02
Liczba wyświetleń:
792
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec49.docx14.57 KB