Wersja strony Nr 48/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw kształcenia z dnia 2 lipiec, 2018 - 10:57

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

Decyzja Nr 48/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Zespołu do spraw kształcenia
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
  
§ 1
1.  W celu opracowania koncepcji funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    w zakresie kształcenia, po wprowadzeniu nowych przepisów o szkolnictwie wyższym, powołuję
    Zespół ds. kształcenia w następującym składzie:
      1)     dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM,
      2)     prof. dr hab. Tomasz DASZKIEWICZ,
      3)     mgr inż. Irena KOZŁOWSKA.
2.  Funkcję Przewodniczącego Zespołu ds. kształcenia powierzam dr. hab. Jerzemu
    PRZYBOROWSKIEMU, prof. UWM, a funkcję sekretarza mgr inż. Irenie KOZŁOWSKIEJ.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.06.2018
Data publikacji:
02.07.2018 10:57
Data aktualizacji:
02.07.2018 10:57
Liczba wyświetleń:
936
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec48.docx14.5 KB