Nr 47/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 47/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 czerwca 2018 roku
 
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W celu opracowania projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołuję
    Zespół w następującym składzie: 
        1)     prof. dr hab. Ryszard ŹRÓBEK,
        2)     prof. dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ,
        3)     dr hab. Janusz GOŁOTA, prof. UWM,
        4)     dr Anna KLIMACH,
        5)     mgr Maria SOBCZAK.
2.  Funkcję Przewodniczącego Zespołu ds. opracowania projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie powierzam prof. dr. hab. Ryszardowi ŹRÓBKOWI, a funkcję sekretarza
    dr Annie KLIMACH.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.06.2018
Data publikacji:
02.07.2018 10:47
Data aktualizacji:
02.07.2018 10:47
Liczba wyświetleń:
919
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec47.docx14.46 KB