Nr 46/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej

 
Decyzja Nr 46/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 czerwca 2018 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 7 ust. 1 Procedury antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 31/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 marca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 ust. 1 Decyzji Nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    1 czerwca 2018 roku
w sprawie Komisji Antymobbingowej, powołanej do rozpatrzenia skargi
    o mobbing, złożonej w dniu 30 maja 2018 roku, pkt 3 otrzymuje brzmienie:
    „3) mgr Adrian Horodecki – radca prawny”.
2.     Skład Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, po zmianach,
     o których mowa w ust. 1, przedstawia się następująco:
       1)   dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM – przedstawiciel pracodawcy,
       2)   dr inż. Zbigniew Warzocha – przedstawiciel związków zawodowych,
       3)   mgr Adrian Horodecki – radca prawny,
       4)   mgr Marzena Hermańska – kierownik Działu Kadr,
       5)   mgr Andrzej Góźdź – główny specjalista w Zespole Kontroli Wewnętrznej.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.06.2018
Data publikacji:
02.07.2018 10:42
Data aktualizacji:
02.07.2018 10:42
Liczba wyświetleń:
838
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec46.doc36.5 KB