Nr 45/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej

 
Decyzja Nr 45/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 czerwca 2018 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii (ze zm.)
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t.: Dz.U.2017, poz. 2183 ze zm.), § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich, stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 Decyzji Nr 84/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia
    2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli
    akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii (ze zm.):
     1)     pkt 10 otrzymuje brzmienie:
           „10) przedstawiciel doktorantów,”
     2)     pkt 11 otrzymuje brzmienie:
           „11) przedstawiciel studentów.”
2.   Po zmianach, o których mowa w ust 1 skład wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen
     nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii na kadencję 2016-2020 przedstawia się
     następująco:
      1)   Przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI,
      Członkowie:
      2)   prof. dr hab.  Maria DYNOWSKA,
      3)   prof. dr hab. Czesław HOŁDYŃSKI,
      4)   dr hab. Dorota JUCHNO,
      5)   prof. dr hab. Lesław LAHUTA,
      6)   dr Grzegorz PANASIEWICZ,
      7)   dr Sylwia LEW,
      8)   dr Paweł LORO – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
      9)   mgr inż. Dorota FILIPIAK – przedstawiciel ZNP,
    10)   przedstawiciel doktorantów,
    11)   przedstawiciel studentów.
  
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.06.2018
Data publikacji:
02.07.2018 10:33
Data aktualizacji:
02.07.2018 10:33
Liczba wyświetleń:
811
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec45.doc62.5 KB