Nr 42/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

 
ZARZĄDZENIE Nr 42/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 czerwca 2018 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa
 
Na podstawie § 17 ust. 7 i § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na wniosek Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, z dniem 1 lipca
    2018 roku, przekształca się Katedrę Zasobów Nieruchomości w Instytut Geografii i Gospodarki
    Nieruchomościami (angielska nazwa: Institute of Geography and Land Management).
2.   Pracownicy zatrudnieni w Katedrze Zasobów Nieruchomości stają się pracownikami Instytutu
    Geografii i Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 2
Realizację Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr, Dziekanowi Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa oraz Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.06.2018
Data publikacji:
02.07.2018 08:04
Data aktualizacji:
02.07.2018 08:12
Liczba wyświetleń:
1248
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz42.doc60.5 KB