Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku specjalisty

Strona została usunięta dnia: 2 lipiec, 2018 - 08:57

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
KATEDRA OGRODNICTWA
ZATRUDNI
PRACOWNIKA NA STANOWISKU SPECJALISTY
 
Miejsce pracy:  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Ogrodnictwa
Czas pracy:      pełen etat (40 h/tydzień, w godzinach 7:00 – 15:00)
 
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
1.   prowadzenie sekretariatu jednostki,
2.   udział w przygotowywaniu i zakładaniu doświadczeń ogrodniczych,
3.   nadzór techniczny nad doświadczeniami,
4.   pobieranie prób materiału roślinnego i wykonywanie analiz chemicznych.
  
WYMAGANIA:
1.   wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie nauk przyrodniczych,
2.   znajomość zagadnień związanych z uprawą i pielęgnacją roślin,
3.   znajomość i doświadczenie w wykonywaniu analiz chemicznych materiału roślinnego,
4.   dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office,
5.   umiejętność pracy w zespole,
6.   staranność, sumienność.
 
Zainteresowane osoby składają:
1.   CV i list motywacyjny
2.   Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe
3.   Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
 
Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Ogrodnictwa (10-719 Olsztyn ul. Prawocheńskiego 21) lub na adres e-mail: afrancke@uwm.edu.pl w terminie do dnia 20 lipca 2018 r.
 
Pozostałe informacje:
  • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
  • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Nie poinformowanie kandydata o wynikach rekrutacji jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 
 

 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kadr
Wytworzył:
Marzena Hermańska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2018
Data publikacji:
26.06.2018 10:13
Data aktualizacji:
02.07.2018 08:57
Liczba wyświetleń:
2467
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument