Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku specjalisty

Strona została usunięta dnia: 26 czerwiec, 2018 - 10:10

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

KATEDRA OGRODNICTWA

ZATRUDNI

PRACOWNIKA NA STANOWISKU SPECJALISTY

 

Miejsce pracy:         Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Ogrodnictwa

Czas pracy:              pełen etat (40 h/tydzień, w godzinach 7:00 – 15:00)

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1.   prowadzenie sekretariatu jednostki

2.   udział w przygotowywaniu i zakładaniu doświadczeń ogrodniczych,

3.   nadzór techniczny nad doświadczeniami,

4.   pobieranie prób materiału roślinnego i wykonywanie analiz chemicznych

 

 

WYMAGANIA:

1.   wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie nauk przyrodniczych,

2.   znajomość zagadnień związanych z uprawą i pielęgnacją roślin,

3.   znajomość i doświadczenie w wykonywaniu analiz chemicznych materiału roślinnego,

4.   dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office

5.   umiejętność pracy w zespole

6.   staranność, sumienność

 

Zainteresowane osoby składają:

1.   CV i list motywacyjny

2.   Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

3.   Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.

 

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Ogrodnictwa (10-719 Olsztyn ul. Prawocheńskiego 21) lub na adres e-mail: afrancke@uwm.edu.pl w terminie do dnia 20 lipca 2018 r.

 

Pozostałe informacje:

·         Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

·         Złożone dokumenty nie będą zwracane.

·         Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

·         Nie poinformowanie kandydata o wynikach rekrutacji jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kadr
Wytworzył:
Marzena Hermańska
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
26.06.2018
Data publikacji:
26.06.2018 10:10
Data aktualizacji:
26.06.2018 10:10
Liczba wyświetleń:
777
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument