Nr 40/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie restrukturyzacji Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

 
ZARZĄDZENIE Nr 40/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 czerwca 2018 roku
 
w sprawie restrukturyzacji Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 
Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jedn.: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2183 z późn. zm.), § 17 ust. 7 i  § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z Uchwałą Nr 319 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wyłączenia z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Ośrodka Inżynierii Lądowej i włączenia go do Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na wniosek Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, po uzyskaniu
    pozytywnej opinii Senatu, dokonuję restrukturyzacji wyżej wymienionego Wydziału polegającej
    na wyłączeniu z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Ośrodka Inżynierii
    Lądowej i włączeniu go do Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie.
2.   Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku Inżynierii Lądowej na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
    i Budownictwa stają się pracownikami Ośrodka Inżynierii Lądowej Międzywydziałowego Ośrodka
    Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 2
Realizację Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr, Dziekanowi Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa oraz Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.06.2018
Data publikacji:
15.06.2018 13:01
Data aktualizacji:
15.06.2018 13:02
Liczba wyświetleń:
1135
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz40.doc62.5 KB